Deelnemers Informatie

Welkom op de officiële website van de Regionale Scouting Wedstrijden (RSW) van regio Scouting Achterhoek. Elk Jaar organiseert de regio samen met de deelnemende groepen een kamp van vrijdagavond t/m zondagmiddag waarbij elke ploeg punten kan verzamelen met o.a. thema, hike, spel, scouting technieken en enthousiasme. Zo slapen de ploegen in zelf opgezette tenten en bouwen ze hun eigen keuken waaraan ze op de zaterdagavond, na de hike hun thema-maaltijd gaan bereiden. De uiteindelijke winnaar zal onze regio gaan vertegenwoordigen bij de landelijke scoutingwedstrijden (www.scoutingwedstrijden.nl). Deze worden elk jaar tijdens het Pinksterweekend gehouden. Lijkt het je leuk om mee te doen. Vraag aan je leiding of ze contact met ons opnemen. Dit kan via het contactformulier. Bij overige vragen horen wij dat natuurlijk ook.

Jurering

Tijdens de RSW word je als ploeg beoordeeld op diverse onderdelen. Natuurlijk naast samenwerking, scoutingtechnieken, spellen en inzet worden jullie ook beoordeeld op het vlot en netjes opzetten en afbreken van jullie slaaptent maar ook op het stevig en veilig maken van jullie keuken. Als het juryteam de puntenverdeling definitief heeft gemaakt zullen wij een overzicht plaatsen van de te jureerde punten.

Leeftijdseis

Deelnemers mogen op de eerste dag van de LSW niet ouder zijn dan 15 jaar, en niet jonger zijn dan 11 jaar. In een ploeg van vijf personen mogen maximaal twee leden 15 jaar zijn, voor ploegen van zes of zeven personen geldt dat hooguit drie leden 15 jaar mogen zijn. Ploegen die een of meer leden hebben die te oud zijn of een onevenwichtige Leeftijd verdeling kennen, worden van deelname uitgesloten. Leeftijdseisen worden op de RSW niet gehandhaafd maar worden wel aanbevolen.

Ploeg grote

Gezien de RSW een wedstrijd is als voorrondes op de Landelijke Scouting Wedstrijden zijn er voorwaarden opgesteld door de LSW. Deze zullen wij als leidraad overnemen. Een ploeg moet voor de LSW uit minimaal 5 en mag uit maximaal 7 personen bestaan, als RSW houden wij minimaal 4 en maximaal 8 aan.

Ploeggrootte tot en met 4

Deelname RSW: Ja

Winnen RSW: Ja

Deelname LSW: Nee*

Ploeggrootte tussen 5 en 7

Deelname RSW: Ja

Winnen RSW: Ja

Deelname LSW: Ja

Ploeggrootte 8

Deelname RSW: Ja

Winnen RSW: Nee

Deelname LSW: Nee**

* deelname eisen LSW geeft 5, 6 of 7 personen. Het gewonnen deelnamebewijs blijft bij de winnende groep
** deelname eisen LSW geeft 5, 6 of 7 personen. Het gewonnen deelnamebewijs vervalt en komt toe aan de eerst volgende ploeg die aan de eisen voldoet.

Paklijst ploeg

Tijdens de RSW heb je voornamelijk je standaard kampeeruitrusting nodig. Naast jullie persoonlijke bagage heb je ook je kampeeruitrusting voor je ploeg nodig, denk hierbij aan:

 • Je slaaptent compleet met stokken en haringen
 • Maximaal 10 pionierpalen voor je keuken
 • Een zeil voor over de keuken (of keukentent)
 • Je ploegkist, voorzien van potten/pannen/drinkbekers ect.
 • Kompas, kaarthoekmeter, tekenmaterialen, geodriehoek, schaar en plakband
 • Kooktoestel met voldoende brandstof
 • 1 goedgekeurde brandblusser
 • EHBO doos
 • Ontbijt voor de Ploeg
 • Eventueel thema toetje

Programma

Gedurende de RSW zullen er diverse activiteiten worden aangeboden. Tijdens (bijna) alle activiteiten zullen er punten verzameld kunnen worden. Hieronder vinden jullie een globale tijdsindeling. Tijdens de RSW kunnen er nog wijzigingen komen, indien dit gebeurd zal dit via de P.L.’s gecommuniceerd worden.

Vrijdag

 • 18.00 uur: Opbouw kampeerterrein.
 • 21.30 uur: Kampopening.
 • 22.00 uur: Avondprogramma met kampvuur
 • 24.00 uur: Nachtrust

Zaterdag

 • 07.30 uur: Opstaan + ontbijt
 • 09.00 uur: Dagopening
 • 10.00 uur: Dag-hike
 • 16:45 uur: Einde hike en start uitgifte Hellow Vreetbox
 • 17.00 uur: Bereiden themamaaltijd
 • 20.15 uur: Dagsluiting
 • 20:30 uur: Start avondprogramma
 • 23:00 uur: Kampvuur programma
 • 24.00 uur: Nachtrust

Zondag

 • 08.00 uur: Opstaan + ontbijt
 • 09.30 uur: Dagopening
 • 10.00 uur: Kamp afbraak
 • 12.15 uur: Zondagsspel
 • 13.00 uur: Kampsluiting. Verzamelen rond de vlaggenmast
 • 13.30 uur: Uitreiking prijzen
 • 13.45 uur: Afscheidswoord en kampsluiting
 • 14.00 uur: Einde RSW

Locatie, Aankomst/ vertrek

De RSW Achterhoek word gehouden van vrijdagavond 19 april 2024 (18:00 uur) tot zondagmiddag 21 april 2024 (14:00 uur). De RSW wordt georganiseerd op en rondom het terrein van camping de Dassenboom te Wehl (Doetinchem).

Vanaf vrijdagavond 18:00 uur is het terrein open voor deelnemers, leiding en/of ouders die eerder hun aanhanger willen brengen kunnen zich melden op het terrein. Na aanmelding van de deelnemers kunnen de ploegen direct beginnen met het opzetten van hun slaaptenten/ keukententen.

Op zondagmiddag 14:00 uur is de RSW ten einde.  Het is handig dat de aanhangwagens dan al op het terrein zijn. Volg de aanwijzingen van de medewerkers op het terrein om bij de juiste ploegen te komen.

Leiding Informatie

Teams

De RSW wordt georganiseerd door Scouting Achterhoek in samenspel met de leiding van de deelnemende groepen. Iedere groep zal een afvaardiging hebben in een team. De teams zijn te herkennen aan de verschillende keycords. Alleen het juryteam kan punten toekennen, overige teams/leiding hebben geen enkele invloed op de puntentelling.

Gaskooktoestellen en gasslangen

Gasslang moet zijn bevestigd met slangenklemmen
Op de gasslang moet 0,05/ bar staan
De gasslang mag niet langer zijn dan 1 meter
Zwarte gasslang (t.b.v. butaan) mogen maximaal 2 jaar oud zijn
Oranje gasslang (t.b.v. propaan) mogen maximaal 4 jaar oud zijn
Drukregelaar mag maximaal 4 jaar oud zijn (NEN5654)
Indien een ondeugdelijke gasslang wordt aangetroffen zal deze direct door eigen groep vervangen moeten worden.

Slangenklemmen mogen niet voorzien zijn van een kunststof vleugelmoer, deze worden verwijderd worden om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Indien de groep bovenstaande niet kan vervangen, zal de organisatie van de RSW dit vervangen en de gemaakte kosten doorberekenen.

Brandblussers

Op het terrein zullen meerdere brandblussers aanwezig zijn. Daarnaast is iedere deelnemende ploeg verplicht om een goedgekeurde brandblusser in de buurt van de keuken te hebben staan. Een brandblusser dient ieder jaar herkeurd te worden. De datum van keuring is af te lezen op een verplicht aangebrachte sticker. Nieuw gekochte brandblussers moeten ook voorzien zijn van een keuringssticker. Aan de grote (inhoud) van de blussers stelt de RSW geen eisen.

Coleman fuel branders

Indien ploegen koken op een Coleman fuel brander moet deze goed onderhouden en schoongemaakt zijn. De brandstof (alleen Coleman fuel) moet apart meegenomen worden in speciaal daarvoor geschikte flessen. De ploeg dient volledig op de hoogte te zijn van de werking van de Coleman branders.

Keycords

 • Wit: Coördinatieteam
 • Roze: Themateam
 • Blauw: Hiketeam
 • Blauw: Spellenteam
 • Blauw: Fotograaf
 • Blauw: Opbouw
 • Geel: Catering
 • Geel: Facilitair
 • Rood: Jury
 • Groen: Leiding

Huisregels

Zoals elk kamp heeft ook de RSW huisregels opgesteld.

 1. De leiding is ten alle tijden verantwoordelijk voor zijn eigen ploegen.
 2. Bij iedere groep dient minimaal 1 leiding aanwezig te zijn met een volledige leidingkwalificatie.
 3. Iedere groep dient zelf te zorgen voor een eventuele verzekering.
 4. Leiding mag de kinderen niet helpen tijdens de RSW.
 5. Drugs is verboden op straffe van verwijdering van het kampterrein.
 6. De mensen van het Rode Kruis helpen alleen in overleg met eigen leiding.
 7. In geval van nood handelen zij op eigen initiatief.
 8. Alle kooktoestellen worden voor gebruik gecontroleerd door de organisatie.
 9. Foerage voor de kinderen dient zelf meegebracht te worden (uitzondering zaterdagavond)
 10. De RSW is niet verantwoordelijk voor kwijtgeraakte of kapotte spullen.
 11. Het kampvuur moet om 00:00 uur gematigd worden.
 12. Om 00:00 dient het stil te zijn op het kampterrein.
 13. De leiding slaapt op het leidingveld.
  Materiaal dient zorgvuldig opgeborgen te zijn.
 14. Iedere groep dient zijn eigen spullen naar afloop op te ruimen. (vuilnis zelf meenemen)
 15. Ieder groep dient een goedgekeurde brandblusser bij zich te hebben.
 16. Brandblussers mogen niet in de zon liggen of naast een brandend gastoestel staan.
 17. Er wordt verwacht dat iedereen helpt bij het opruimen van de gezamenlijke spullen.
 18. Kinderen die zich ernstig misdragen, worden gediskwalificeerd en verwijderd van het terrein.
 19. Alcohol mag met mate genuttigd worden door de leiding wanneer kinderen op bed liggen.
 20. Er dient per groep 1 leiding met rijbewijs totaal nuchter te blijven.
 21. Roken mag alleen op het leidingveld en bij de daarvoor bestemde vuur ton.
 22. Er zijn draaiboeken uitgedeeld (geprint/digitaal). Het is niet de bedoeling dat kinderen deze te zien krijgen. Mocht dit wel gebeuren, wordt de desbetreffende groep gediskwalificeerd.
 23. Van de leiding mag aangenomen worden dat zij het goede voorbeeld geven. Mocht dit niet het geval zijn, zal de coördinatie matregelen treffen. Dit kan onder andere verwijdering van het terrein voor deze leiding betekenen.
 24. Honden zijn alleen aangelijnd toegestaan. Er wordt verwacht dat ontlasting netjes opgeruimd wordt. Niemand mag last ondervinden van de hond.
 25. Deze regels zijn niet voor niets gemaakt, de coördinatie kan bij overtreding ingrijpen en hebben altijd het laatste woord.